Rezidba i zaštita u zasadu maline posle završene berbe

Od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline zavisi u mnogome njihovo zdravstveno stanje i rod u narednoj godini. Zbog toga je potrebno da se nakon obavljene berbe u zasadima maline izvrši sečenje i uklanjanje starih izdanaka. Rezidbu obaviti što je moguće niže do zemlje, zatim ostaviti te izdanke da se lagano svenu i sasuše (3-5 dana), što je potrebno da bi se mladi izdanci adaptirali na jače osunčavanje, a zatim ih rezidbom iznad prve, pa iznad druge žice lagano ukloniti, da se ne oštete novi izdanci.
Po dužnom metru špalira odabrati oko 10 zdravih i dobro formiranih izdanaka. Ostale mlade izdanke, a naročito one obolele ili oštećene orezati do osnove i ukloniti, vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanaka. Uklonjene izdanke treba zapaliti, da ne bi služili kao izvor zaraze. Za zaštitu od bolesti treba koristiti jedno od sledećih sredstva: Quadris (ili Queen ili Promesa) 0,075%, Linus 0,15%, Akord 0,075%, Captan (ili Merpan ili Metod) 0,25%, Funguran Cuprozin 35WP, Cuproxat 0,30%. U slučaju oštećenja mladih izdanaka od grada potrebno je ponoviti zaštitu primenom fungicida na bazi kaptana ili bakra.
Za suzbijanje štetnih insekata može se koristiti neki od insekticida kao što su: Talstar (ili Fobos ili Tors 0,05 % , Karate zeon (ili Kozak) 0,03%, Tonus (ili Afinex) 0,025%
U prethodnom periodu vremenske prilike su pogodovale razvoju i razmnožavanju grinja. Usled napada grinja može doći do zaostajanja u porastu i bočnog grananja kod mladih izdanaka, što je nepovoljna pojava. Za suzbijanje grinja u ovom periodu mogu se primeniti neki od sledećih akaricida: Nissorun 0,05%, Envidor 0,05%, Sanmite 20WP 0,05% ili Ortus 0,10%.
Zaštitu obaviti odmah po završenoj berbi plodova i obavljenoj rezidbi. Zemljište oko mladih izdanaka treba održavati bez korova obradom zemljišta, kosidbom ili primenom herbicida kao što je Basta-15, Sirius, (3-5 l/ha) ili Reglone forte, Didikvat, Diqua top (4 l/ha). Kod primene ovih herbicida korovi treba da budu porasta 10-15 cm.
Ove preporučene mere je neophodno izvesti, jer se sa negom i zaštitom maline za sledeću godinu počinje po završenoj berbi ove godine.
PP Media