Sead ef. Nasufović reizabran na mesto reisu-l-uleme Islamske zajednice Srbije

Novi Pazar/Beograd – Na sednici Vrhovnog Sabora Islamske zajednice Srbije, održanoj danas u Beogradu, na mesto reisu-l-uleme Islamske zajednice Srbije izabran je, dosadašnji reisu-l-ulema, akademik dr. Sead ef. Nasufović.

Rođen je 22. juna 1979. u Bijelom Polju. Osnovnu školu je završio u rodnom gradu, a srednju školu „Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru. Završio je nekoliko fakulteta gde je stekao sledeća zvanja: diplomirani islamski teolog, diplomirani islamski pedagog, master islamske pedagogije, diplomirani filolog srbista/bosnista, master filolog srbista/bosnista. Trenutno je doktorant na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu za književnost.

Bio je imam u džamijama u Bijelom Polju, Baru i Novom Pazaru. Radio je kao profesor maternjeg jezika u medresi „Sinan beg” u Novom Pazaru. Bio je predsednik Ustavnog suda Islamske zajednice Srbije.

Nasufović je na mesto reis-l-uleme prvi put izibran 2016. godine.

PP Media