Skoro polovina smrtno nastradalih na radu bila neprijavljena

U Srbiji je za 11 meseci Inspekcija rada izvršila 856 inspekcijskih nadzora povodom povreda na radu i od toga je 31 nadzor bio povodom smrtnih povreda na radu, a 16 povodom teških povreda na radu sa smrtnim ishodim, izjavio je danas Direktor ispektorata za rad Bojan Jocić.

Jocić je na stručnom skupu iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu koji je organizovao taj inspektorat, kazao da 42 odsto ljudi koji su smrtno stradali u ovoj godini nije bilo prijavljeno.

„Iz tog razloga rešeno je da se pripremi jedna strategija i da se naredne godine borbi protiv sive ekonomije , uključi i borba za zdravlje radnika“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, po statistici trenutno je radno angažovano 2,6 miliona ljudi u Srbiji i to su podaci koji govore da je i veća mogućnost da dođe do povreda na radu.

„Apelujem na poslodavce da prijave i obuče radnike, odnosno na preventivu, a tako će biti i manje problema i povreda na radu“, kazao je Jocić, navodeći da se najčešće povrede na radu dešavaju na gradilištima, kao posledica neobezbednog rada na visini, nekorišćenja propisanih sredstava i opreme za ličnu i zaštitu, ali i strujni udari, kao i rad u neopropisno obezbeđenim kopovima.

Ukoliko preventivna priča, ne bude delovala, kako je naglasio, koristiće se sve zakonske mere.

Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić Trefal kazala je da je praksa pokazala da se svake 10 godine broj povreda na radu povećava, bilo teških, a posebno onih sa smrtnim ishodom.

Ona je naglasila da je to u Srbiji upravo 2016. godina, za koju se preocenjuje da će broj povreda sa smrtnim ishodom biti drastično veći nego 2015.

Prema rečima Božić Trefal, prosečan broj povreda na radu sa smrtnim ishodom u Srbiji je oko 36 do 40 godišnje, odnosno da na svakih 100.000 stanovnika ima dve smrtne povrede.

Veliki problem su i lake povrede na radu kojih je između 25.000 i 30.000 godišnje, ali se one veoma malo prijavljuju zbog dogovora poslodavaca i zaposlenih.

To je ono na šta treba da radimo i pokušamo da utičemo da se i taj broj smanji, i da se zaokruži sistem odgovornosti, naglasila je ona.

Predstavnik Međunarodne organizacije rada Jovan Protić, kazao je da Srbija pati od istih problema kao i zemlje u okruženju kada je reč o povredama na radu i one se najčešće dešavaju u oblasti građevinarstva i teške industrije.

Prema njegovim rečima, u borbi za smanjenje tih povreda najvažnija je volja i u Srbiji postoji značajan prostor za napredak u oblasti prijavljivanja povreda na radu, jer kako je naglasio ovde se prema podacima od pre tri godine, svaka druga povreda na radu ne prijavi, a i zastareo je modalitet njenih prijavljivanja.
Izvor: tanjug