Skupština usvojila Plan detaljne regulacije za deo naselja Zalug

Prijepolje – Donošenje Plana detaljne regulacije za deo naselja Zalug u svrhu zaštite od velikih voda reke Lim, obeležilo je poslednju sednicu Skupštine opštine Prijepolje. Prema rečima Mirjane Pantić, predstavnika obrađivača, firmi „Juginus DOO“ iz Beograda i „Plan urban DOO“ iz Niša, Plan obuhvata prostor od mosta na državnom putu do ušća reke Ljupče u Lim.

Foto: A.Rovčanin

Pored izgradnje odrambenog sistema, predviđen je i sistem za prečišćavanje otpadnih voda koji je planiran blizu ušća Ljupče u Lim kao i saobraćajnica koja će omogućiti pristup sistemu. Planom detaljne regulacije a za deo naselja  Zalug u svrhu zaštite od velikih voda reke Lim obuhvaćene su i promene saobraćajnica koje su planirane planovima višeg reda.

– Druga kritična tačka plavljenja na teritoriji opštine Prijepolje je Brodarevo, za koje je u toku izrada projektne dokumentacije – kaže predsednik opštine Drago Popadić.

Odlukom o utrošku sredstava za pružanje zdravstvene zaštite iz opštinskom budžeta za potrebe bolnice i Doma zdravlja opredeljeno je 20 miliona dinara. Ova tačka privukla je veliku pažnju odbornika. Prema rečima Zulkefila Sadovića, u minulom periodu dosta se uložilo u zdravstvo, ali se nije vodilo računa o stručnom kadru, pa su građani Prijepolja primorani da idu u okolne opštine.

Foto: A.Rovčanin

Predsednik opštine je poručio da se sledeća godina ne sme dočekati sa ovakvim stanjem u zdravstvu.

Usvojen je izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti Regionalne sanitarne deponije Banjica i JKP Lim. Direktor Dževad Beganović, istakao je da je komunalno prošlu godinu završilo sa gubitkom u poslovanju u iznosu od 6 miliona 340 000 din a ono što će glavni problem u narednom periodu predstavljati je dug prema robnim rezervama u iznosu od 340 tona.

Na 22. sednici SO Prijepolje usvojen je program rada Crvenog krsta za 2023. godinu a obrazovana je i Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Prijepolje.

PP Media