SNS: U slučaju bivše načelnice sud cenio dokaze samo jedne strane

Povodom brojnih medijskih objava i saopštenja vezanih za prvostepenu presudu po tužbi bivše načelnice Hanke Hajdarević protiv Opštine Prijepolje, OO Srpske napredne stranke u Prijepolju daje sledeće saopštenje:

Prvostepena presuda koja je izazvala neviđenu medijsku pompu i hajku protiv članova Opštinskog veća kao donosioca rešenja o razrešenju bivše načelnice Opštinske uprave Hanke Hajdarević, ne znači i pravosnažnost iste, jer je Opštini dozvoljeno pravo žalbe drugostepenom organu, Apelacionom sudu u Kragujevcu, koje će ona svakako i iskoristiti. O radu bivše načelnice sudili su i građani na lokalnim izborima i dali svoj sud, a njihov sud jeste bio smena sa mesta načelnika opštinske uprave zbog brojnih zamerki na njen rad i rad cele službe kojom je ona rukovodila. Opštinsko veće je takođe analiziralo njen rad i uočilo niz nepravilnosti i propusta u radu kao i propusta u radu službi kojima ona rukovodi, što je bio dovoljan osnov za njeno razrešenje, a u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima jer je Opštinsko veće organ koji imenuje i razrešava načelnika opštinske uprave, tako da je u potpunosti ispoštovana zakonska procedura.

Svi navodi u obrazloženju rešenja o razrešenju su tačni i dokazivi, ali je sud cenio samo iskaz tužilje, što i ne čudi ako se ima u vidu da su tužilja i sudija u rodbinskoj vezi, kao i činjenica da je sudija bio radnik opštinske uprave u odeljenju za urbanizam u periodu od 14.01.2010. do 23.09.2012. godine , da ga je na to radno mesto zaposlila Hanka Hajdarević i bila mu pretpostavljena.

Svi građani u Opštini Prijepolje, svi zaposleni u Opštini znaju o nepotizmu biše načelnice pri zapošljavanju radnika u opštinskoj upravi. Veliki broj zaposlenih su bliski rođaci načelnice – deca od braće, sestara, tetki, strina i ostale rodbine. Pomenućemo samo neke : Musa Gojak, Ilda Balija, Selma Serdarević, Sabina Gojak, Selma (Đuhić) Hadžifejzović.

Široj javnosti poznati su i načini izdavanja određenih građevinskih dozvola i potpisivanja određenih sporazuma koji su bili predmet sudskih i na žalost izgubljenih sporova a koje su opštinu skupo koštali. Za sve to direktno i indirektno odgovorna je bivša načelnica Hanka Hajdarević. Po pomenutim sudskim presudama Spahić Mirsadi iz Brodareva opština je isplatila 3600 eura u dinarskoj protivvrednosti, 4.052.131,00 za trafostanicu u Lukama a o manjim iznosima i da ne pričamo.

O nenaplaćenim taksama i porezima u proteklih deset godina svedoče neverovatne gužve na šalterima poreske administracije i neverica građana da im niko u proteklih deset godina nije dostavljao rešenja o poreskim zaduženjima. Po ovom osnovu Opština treba da naplati blizu 200.000.000, 00 dinara, pa zar samo ovaj propust nije bio osnov za njeno razrešenje.

Pored toga što bivša načelnica nije kontrolisala rad službi za koje je nadležna i za koje snosi odgovornost, u periodu konstituisanja nove opštinske vlasti 2016. godine, uočena je totalna opstrukcija rada Opštinskog veća kao organa izvršne vlasti u lokalnoj samoupravi, organa kome za svoj rad upravo odgovara načelnik opštinske uprave sa svojim službama. Bivša načelnica je u tom periodu poslala na godišnji odmor preko 60 zaposlenih radnika opštinske uprave, čime se želela postići potpuna blokada rada Opštinskog veća. Ni jedan dokument u tom periodu nije bio dostupan članovima Veća, a bivša načelnica je i sama prikrivala dokumenta koja su bila važna, urgentna, vezana rokom, a koja su stizala na adresu opštinske uprave. Ako je na ovaj način pomagala i opštinskim upravama u regionu, kako izjavi SDP, onda ne čudi činjenica da takvog eksperta niko u regionu nije poželeo u svojim redovima i svojim službama.

Važno je napomenuti da smo svi svedoci prekrajanja biračkih mesta pred poslednje lokalne izbore, prema meri bivše načelnice i interesu njene partije, a sve sa ciljem da se stvori pometnja i haos kod birača, pa se tako na nekoliko biračkih mesta duplirao broj glasača a smanjio prostor za glasanje,glasalo se do kasnih noćnih sati,a veliki broj građana nije znao ni gde glasa jer im nisu dostavljeni glasački listići, i na kraju su i odustajali od glasanja , čime im je uskraćeno osnovno građansko pravo da biraju.

To što je Skupština opštine usvojila Izveštaj o radu opštinske uprave za 2016. godinu, nije zasluga Hanke Hajdarević, već šestomesečni rad nove načelnice i novih rukovodioca odeljenja.

Koliko je nelogičnosti u prvostepenoj presudi, dovoljno govori i činjenica da se bivša načelnica ne može vratiti na to radno mesto, jer je Zakon jasan, načelnika opštinske uprave postavlja i razrešava Opštinsko veće, u skladu sa odredbom člana 46.tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 71. Statuta opštine Prijepolje. Ova sudska odluka tretirala je samo obrazloženje rešenja koje je donelo Opštinsko veće, čiji sastavljač je služba kojom je rukovodila bivša načelnica, a koja je očigledno radila isključivo po njenom naređenju i u njenom interesu, kaže se u saopštenju OO Srpske napredne stranke Prijepolje.
PP Media