Stalno zaposlenje za osam vaspitača i medicinskih sestara

Nova Varoš – Predškolska ustanova „Paša i Nataša“ počela je sa radom 1980. godine i jedina je ustanova ovog tipa u opštini Nova Varoš, kapaciteta 340 dece.

Foto: A.Rovčanin

Delatnost predškolskog obrazovanja i vaspitanja je delatnost od neposrednog društvenog interesa. Predškolska ustanova svoju delatnost ostvaruje kao ustanova za dnevni boravak dece od 12 meseci starosti do polaska u školu. U ustanovi se obezbeđuje vaspitanje, obrazovanje, ishrana, nega, preventivna zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta i dece sa posebnim potrebama.

Pored sprovođenja osnovnih aktivnosti za decu prilagođenih uzrastu od 1-6 godina, postoje programi inkluzivnog obrazovanja, program rada logopeda, defektologa, pedagoga, programi rada sa porodicom, program socijalne zaštite i program preventivne i zdravstvene zaštite. Do sada je u ustanovi bilo zaposleno 27 lica, od čega je 16 osoba vaspitnog kadra. Broj upisane dece se kreće oko 240.

Razvoj predškolskog obrazovanja je jedan od strateških prioriteta Opštine Nova Varoš, u okviru kojeg je u proteklih par godina unapređena infrastruktura, poboljšani uslovi za boravak dece u objektima, primenjene nove osnove programa rada, otvorene 3 seoske grupe ( Кokin Brod, Akmačići i Božetići). Ukupna investiciona ulaganja za proteklih 10 godina premašuju cifru od 30 miliona dinara ( energetska efikasnost – zamena stolarije, postavljanje termo fasade, zamena krova; zamena kotlova i uvođenje grejanja na biomasu; kompletna sanacija mokrih čvorova, opremanje i sanacija dela zgrade koju su koristili osnovci i Muzička škola, …).

Opština Nova Varoš je podržala preporuku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za primanje u stalni radni odnos vaspitnog kadra u skladu sa planiranim budžetom. U saradnji sa opštinom iz čijeg se budžeta finansira,  PU „ Paša i Nataša“ je dobila saglasnost za primanje u stalni radni odnos 8 lica vaspitnog kadra: 2 medicinske sestre i 6 vaspitačica. Nakon sprovedenog konkursa, odabrano je 8 lica koja su prvi put zasnovala radni odnos ( na određeno) sa ustanovom u periodu od 2007.do 2014.godine. Za proteklih 20 godina u ustanovi se na neodređeni period zaposlilo 4 lica vaspitnog kadra.

PP Media