Stop porodičnom nasilju

Svoj doprinos globalnoj akciji „16 dana aktivnizma protiv nasilja nad ženama“ dali su Policijska uprava u Prijepolju i Centar za socijalni rad, kroz informativnu edukaciju učenika trećih razreda srednjih škola na temu sprečavanje nasilja u porodici. Od početka godine u gradu na Limu zabeleženo je 88 slučajeva nasilja u porodici, što je znato više u odnosu na prošlu godinu.

Kroz informativnu edukaciju inspektori Policijske uprave u Prijepolju upoznali su učenike trećih razreda tri prijepoljske srednje škole sa opasnostima porodičnog nasilja, načinom na koji da prepoznaju nasilje i prevencijom koja se primenjuje u borbi protiv nasilja u porodici.

– Cilj aktivnosti je da se učenicima trećeg razreda srednjih škola podigne svest o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja kako bi se doprinelo stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju u prepoznavanju porodičnog nasilja i pružanju odgovarajućih vidova mera porodično pravne, krivično pravne i prekršajno pravne zaštite od nasilja u porodici – istakla je policijski inspektor PU Prijepolje Ana Puzović Gluščević.

Gimnazija u Prijepolju formirala je tim sastavljen od profesora i učenika koji se bavi prevencijom nasilja i on nastoji da upozna đake sa svim vidovima i nivoima nasilja kaže psiholog Maida Podbićanin.

U Centru za socijalni rad od početka godine evidentirano je 88 slučajeva porodičnog nasilja, dok je 116 lica bilo u nasilju. Nasilju su bili izloženi deca, žene stara lica a bilo je slučajeva gde su u muškarci trpeli nasilje.

– Broj porodičnog nasilja je u porastu ali to ne možemo smatrati da je to povećanje nasilja već mislimo da je to posledica toga što se sada nasilje drugačije tretira u smislu da su se ljudi koji trpe nasilje osnažili i da to smelije prijavljuju – tvrdi diplomirani specijalni pedagog Rada Divac.

Pored srednjoškolaca u Prijepolju, kampanja „Stop porodičnom nasilju“ obuhvatila je i učenike trećih razreda srednjih škola iz Priboja i Nove Varoši.
PP Media