Subvencije za nova radna mesta: Velike pogodnosti za poslodavce

Prijepolje – Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Prijepolje raspisala je Javne pozive za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja za četiri opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica.

„Već smo organizovali prezentacije Javnih poziva za ove četiri opštine, te je za sada oko 100 poslodavaca informisano o našim aktivnim merama”, objašnjava Ana Pejović, direktorka NSZ u Prijepolju.

Ona je istakla da je cilj ovih prezentacija da Javne pozive približe poslodavcima kako bi imali neposredan kontakt i kako bi im bili od pomoći da koriste usluge NZS.

Ana Pejović direktorka NSZ, foto: www.ppmedia.rs A.Rovčanin

„Poslodavci su zaintersovani za korišćenje naših programa, mada interesovanje nije isto za sve programe. Oni su uvek više zaintersovani za subvencije u jednokratnom iznosu od 250 000 dinara, nego za druge programe”, kazala je Pejovićeva.

Prema njenim rečima nadležni sektor u Beogradu svakodnevno prati realizaciju programa u celoj Srbij, sredstva se preusmerava iz onih krajeva gde nisu zaintersovani u krajeve gde jesu, te se na taj način vrši korekcija sredstava.

„Subvencija poslodavcima pod nazivom „Sticanje praktičnih znanja”, gde je iznos bio 28 000 dinara mesečno sa porezima i doprinosima, sada je iznos 31 000, imamo subvenciju iznosa programa „Pripravnika” gde je iznos za srednju stručnu spremu sada 31 000, dok je za visoku 35 000 i plus porezi i doprinosi.

To su iznosi na mesečnom nivou, za pripravnički staž sa visokim obrazovanjem, subvencija u tarajanju od 12 meseci je 35 000 dinara.

Imamo još jednu povoljnost upravo za ovaj program je da u odnosu na prošlu godinu, sada poslodavac nema obavezu zadržavanja lica u radnom odnosu, dakle, ukoliko se lice pokaže, verovatno će poslodavac ukoliko ima sredstava i zadržati, ali nije uslovljen obavezom da to i uradi”, zaključila je Pejović.

GZS i PP Media