Sve na jednom mestu – obilazak šaltera odlazi u istoriju

Prijepolje – U okviru procesa reforme javne uprave, kojom će opštine u Srbiji, pa i Prijepolje, postati servis građana i privrede, načelnik Opštinske uprave Miodrag Ćubić potpisao je ugovore sa Javnim komunalnim preduzećem „Lim“, Centrom za socijalni rad i Zdravstvenim centrom Prijepolje, čime će građanima biti omogućeno da na jednom mestu predaju svoje zahteve i molbe, a zaposleni sve drugo obave umesto njih. Na ovaj način žitelji grada na Limu, neće morati da obilaze nekoliko različitih institucija, već će brzo i efikasno pojedine poslove završavati u jedinstvenom upravnom mestu.

Potpisani ugovori sa tri javne ustanove, foto: A.Rovčanin

Reformom javne uprave, građanima je pojednostavljena procedura i omogućeno da bez puno čekanja, i na jednom mestu predaju svoje zahteve i ostvare prava iz oblasti socijalne zaštite, novčanih davanja ili da steknu status energetski ugroženog kupca električne energije.

– Građani imaju na  raspolaganju jedan nov i moderan servis, koji će biti u potpunosti u njihovoj službi. Jedinstveno upravno mesto omogućiće građanima da na je jedno mesto, šalteru ili kancelariji, predaju svoje zahteve ili molbe, a zaposleni sve drugo obavljaju umesto njih. Građani neće morati da obilaze nekoliko različitih institucija već će brzo i efikasno pojedine poslove završavati – kaže načelnik Opštinske uprave Miodrag Ćubić.

Dolaskom na čelo Opštinske uprave, Ćubić je krenuo sa sprovođenjem reformi, koje podrazumevaju kadrovsko osnaživanje, uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole  i unapređenje administrativne efikasnosti.

– U  tom cilju Opštinska uprava sprovodi reforme čiji  su osnov  3 paralelna procesa:  kadrovsko osnaživanje, uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole  i unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti -čiji su segmenti -razvoj elektronske uprave, uvođenje JUM-a i drugi procesi – naglašava Miodrag.

Korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć u Centru za socijalni rad, kao posebno osetljivoj društvenoj grupi, biće omogućeni posebni benefiti, a među njima pravo na priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije.

– Centar za socijalni rad je nadležan za sprovođenje postupka za utvrđivanje prava na novčanu pomoć. Opštinska uprava sprovodi postupak za utvrđivanje prava na sticanje svojstva energetski zaštićenog kupca. Кorisnici novčane socijalne pomoći mogu ostvariti popust na električnu  energiju ili ostvariti ststus energetski zaštićenog kupca.U konkretnim slučajevima stranke su vodile 2 postupka -jedan u CSR, drugi u Opštinskoj upravi. Za obe je prikupljana takoreći dupla dokumentacija, sada se to menja i pojednostavljuje – ističe direktorka Centra za socijalni rad Rada Divac.

Potpisivanjem ugovora Opštinske uprave i Komunalnog preduzeća, građanima će biti pojednostavljena procedura da nakon promene vlasništva nad nepokretnosti, podnošenjem poreske prijave za porez na imovinu, promene podatake u evidencijama i bazama u Odeljenju za lokalnu poresku administraciju.

PP Media