Read more

Sonetni venac Starog vlaha

Novovaroški pesnik i lekar internista Radojica Perišić, predstavio je svoju treću po redu knjigu pod nazivom „Dani“. Reč je o sonetnom vencu koji sadrži 14 pesama sa po 14 stihova, što je retka tvorevina u srpskom pesništvu. Pesnik je knjigu posvetio starom zavičaju – Starom vlahu i Murtenici, gde se prepliću patnje i radosti gorštaka […]