Read more

“ZA” I “PROTIV” VERONAUKE U ŠKOLAMA

Veliku polemiku je 2001. godine izazvalo vraćanje veronauke u naše škole i po prvi put uvođenje građanskog vaspitanja. Nakon 15 godina nastave, čini se da debata o ovim predmetima izaziva žustrinu istog intenziteta. Dilema da li je bolje učiti veronauku ili građansko vaspitanje, dobila je krajem prošle godine novu dimenziju. Naime, ministar prosvete Srđan Verbić […]