Read more

Održana Skupština društva “Industrijski parkovi”

U petak je u Slobodnoj zoni održana sedma po redu, redovna sednica Skupštine društva “Industrijski parkovi”. Opštinsko veće opštine Priboj, kao organ koji predstavlja Skupštinu društva, je razmatralo izveštaje ovlašćenog procenitelja o visini ulaganja korisnika prostora sa kojima “Industrijski parkovi” d.o.o Priboj imaju potpisan ugovor o zakupu, i to Refisa Balkan d.o.o; “Woody world” d.o.o; […]