Read more

Paušalci hoće jasna pravila

Preduzetnici očekuju izmene pravila paušalnog oporezivanja, a kako, moći će da kažu tokom septembra. To će biti „Mesec paušalaca“. Organizovaće ga Udruženje za razvoj preduzetništva iz Niša, u saradnji s NALED-om, kako bi svi preduzetnici u Srbiji, njihove asocijacije, predstavnici relevantnih institucija i stručna javnost ponudili rešenja za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja. Neki od zahteva […]