Read more

Druga prodaja „Fabrike sedišta“ u Priboju

Poverenik stečajnog upravnika Petrašin Vasilić oglasio je danas drugu prodaju imovine AD „Fabrika sedišta” Priboj u stečaju javnim nadmetanjem. Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina grupisana u jednoj imovinskoj celini koju čini zemljište KO Rača površine 1,98 hektara, proizvodna hala, upravna zgrada, nadstrešnica, portirnica, strugara, trafo-stanica, ugljara, rezervoar za vodu kao i pokretna imovina: […]