Read more

Mladi napuštaju Prijepolje i Priboj

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku , od svih gradova u jugozapandnoj Srbiji Priboj beleži najlošiji migracioni saldo. U 2015. godini pribojsku opštinu je napustilo 499 ljudi, a doselilo se 255. Saldo se odnosi na zvanično prijavljene i odjavljene sa mestom boravka, a pretpostavlja se da je on nezvanično jos losiji ako se uzme u […]