Read more

Odsad kuća i pravno na ženi stoji

Novi zakon o postupku upisa u katastar, omogućava automatski upis supružnika kao suvlasnika nad imovinom stečenom u toku braka, čime se povećava pravna sigurnost žena. Primeri nekoliko pribojskih sela, čije su se žene udružile i postale uspešne preduzetnice u proizvodnji organske hrane, upravo to i najavljuju. Trenutno je tek svaka četvrta nekretnina u stopostotnom vlasništvu […]