Read more

Srbiji nedostaje 200 notara

Petanaestak mesta u Srbiji i dalje nema notarske kancelarije iako su javni beležnici uvedeni u naš sistem pre pune četiri godine. U nekim većim gradovima, poput Niša ili Šapca, ima ih, ali nedovoljno, pa su česte gužve, posebno u vreme upisa na škole i fakultete. Po rečima predsednika Javnobeležničke komore Srbislava Cvejića, u zemlji ukupno […]