Read more

Novi početak pribojskog Fapa

Nakon kompleksnog i više puta prolongiranog završetka postupka Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR) pribojskog FAP-a, odlukom Apelacionog suda u Beogradu ovaj postupak je okoknčan potvdom pravosnažnosti. Svi dugovi u iznosu od oko 8,7 milijardi dianra konvertovani su u akcije ovog nekadašnjeg giganta, čime su se stekli uslovi da preduzeće na zdravim osnovama započne svoj povratak […]