Read more

OŠ „Boško Buha“ Lučice:Deca koriste poljski toalet, učionica prokišnjava, nedostaje toalet papir, direktor smatra da ovi problemi nisu za javnost

Osnovna škola Boško Buha iz Lučica, koja radi kao izdvojeno četvorogodišnje odeljenje škole u Ivanju nalazi se u jako lošem stanju. Trinaet učenika i pet preškolaca koliko škola broji, prema rečima učiteljice Ranke Dumić nema osnovne elementarne uslove za boravak u njoj. Za ovako loše stanje ona krivca vidi u direktoru škole Slaviši Janjuševiću. Usled […]