Read more

Vlada Srbije sa 490 miliona dinara finansira rekonstrukciju Osnovne škole „Živko Ljujić“ u Novoj Varoši

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke opština Nova Varoš potpisala je ugovor sa grupom izvođača za kompletnu rekonstrukciju Osnovne škole Živko Ljujić. Ugovorena vrednost radova iznosi 490 miliona dinara, period realizacije je 8 meseci od dana uvođenja u posao. Prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, predviđena je kompletna rekonstrukcija i sanacija obe zgrade škole i fiskulturne sale, od građevinsko-zanatskih […]