Read more

Značaj uključivanja mladih sa hendikepom

U prostorijama Kancelarije za mlade u Prijepolju u okviru projektnih aktivnosti u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom kao deo realizacije projekta „Mreža inkluzivnog rada kancelarija za mlade – MIR KZM“, Kancelarija za mlade opštine Prijepolja realizovana je edukativna radionica pod nazivom „Značaj uključivanja mladih sa hendikepom“. Ova aktivnost je namenjena aktivistima KZM-a i učenicima […]