Read more

„Na sunce“ nakit i gotovina!

Političari i javni funkcioneri moraće ubuduće da prijavljuju Agenciji za borbu protiv korupcije ne samo svoju imovinu, prihode i gotovinu, već, ako Agencija to zatraži, i imovinu roditelja, usvojitelja, dece ili usvojenika. Ovo predviđa novi Nacrt zakona o sprečavanju korupcije, koji se dugo čekao, a od četvrtka se nalazi na sajtu Ministarstva pravde. Značajna novina […]