Read more

Čak milion novih predmeta godišnje blokira pravosuđe

Posle nekoliko godina pauze, Srbija se na početku 2019. ponovo našla među prvih 10 zemalja po broju predstavki koje su građani podneli protiv nje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Ubedljivo najveći broj odnosio se na neprimereno dugačka suđenja. Kada se tome dodaju dramatične brojke da smo zbog gubitka sporova pred ovim sudom […]