Read more

Zbog „letnjeg potopa“ stadima preti glad

U planinskim selima jugozapadne Srbije još nije počela kosidba, jer se zbog obilnih kiša ne može u livadu, pa meštani strahuju da neće stići da spreme dovoljno hrane za zimsku ishranu stoku, što bi moglo da ima katastrofalne posledice po stočni fond. Zbog obilnih kiša koje u poslednja dva meseca padaju skoro svaki dan, na […]