Read more

Projekat u Srbiji koji je uhlebio 1.950 ljudi

Četvorogodišnji projekat Razvojne agencija Srbije i USAID-a za jači privatni sektor doprineo je razvoju malih i srednjih preduzeća južne i jugozapadne Srbije. Tako je u 12 opština otvoreno 487 novih stalnih radnih mesta, 159 radnih mesta na određeno vreme i oko 1.300 sezonskih poslova. U gradovima Vranje, Leskovac i Novi Pazar, i opštinama Preševo, Bujanovac, […]