Read more

Udruženje poljoprivrednih proizvođača „LIM NATURA“ vrši raspodelu sadnica maline, kupine i jagode

Udruženje poljoprivrednih proizvođača „LIM NATURA“ obaveštava poljoprivredne proizvođače da vrše raspodelu sadnog materijala u 2016 godini i to: • sadnice maline „Miker i Vilamet“ količina 40 000 kom • sadnice kupina „Loh Nes“ količina 10 000 kom • sadnica jagode „JollY“ količina 40 000 kom Poljoprivrednici koji su zainteresovani za podizanje intezivnog zasada maline, kupine […]