Read more

„Borba“ preuzima „Novosti“

Na u utorak održanoj vanrednoj skupštini akcionara Kompanije „Novosti“ doneta je Odluka o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala. Ona predstavlja deo mera predviđenih Unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji je usvojen 6. 7. 2018. godine, a postao je pravosnažan 10. 1. 2019. godine. Dva poverioca su podnela zahtev za konverziju svojih potraživanja u kapital „Novosti“ […]