Taksa za odvodnjavanje stiže na adrese građana

Naknade za odvodnjavanje uskoro će stići na adrese građana Srbije. Tako, samo „Vojvodina vode“, planiraju da pošalju između 685.000 i 700.000 rešenja. „Srbija vode“ su u 2018. godini izdale oko 400.000 rešenja, u ukupnom iznosu od 280 miliona dinara, koje je trebalo da bude uplaćeno u državni budžet.

Foto: Novosti

Kako su nam objasnili u JP „Vojvodina vode“, ova naknada, obračunava se na osnovu površine, klase i kulture zemljišta. Plaća se kvartalno u jednakim iznosima i prva rata dospeva 15. februara. Za sve dospele, a neizmirene obaveze, plaća se i zakonska kamata.

– Prosečna cena naknade za hektar poljoprivrednog zemljišta iznosi oko 1.200 dinara godišnje – ističu u „Vojvodina Vodama“. – Rešenja koja će uskoro biti poslata odnose se na 2020. godinu. Sva naplaćena sredstva od naknada, za odvodnjavanje idu u budžetski fond za vode AP Vojvodine. Taj novac isključivo se koristi za finansiranje radova u vodoprivredi.

U JP „Srbija vode“ dobili smo podatke samo za 2018. godinu. Kako su nam rekli, trenutno su u procesu usklađivanja softvera sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, kao i uparivanjem podataka dobijenih od RGZ i preuzetih od Poreske uprave. Tako će mogućnost greške, u postupku zaduženja obveznika, biti svedena na minimum.

– Svi građani, preko posebne aplikacije koja postoji na sajtu našeg preduzeća, unosom svog JMBG, mogu da provere stanje svojih obaveza po ovom osnovu – govore u JP „Srbija vode“. – Prosečna visina zaduženja obveznika je oko 700 dinara godišnje. Naknadu za odvodnjavanje utvrđuje vodoprivredno preduzeće, u čijoj nadležnosti je upravljanje sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini rešenjem na godišnjem nivou. Ove poslove sada rade „Srbijavode“, a do 2017. godine bili su u nadležnosti Poreske uprave.

Plaćanje

NAKNADA za odvodnjavanje plaća se kao i porez na imovinu – kvartalno. Građani na računima dobijaju tri uplatnice. Prva obuhvata prva dva kvartala, a rok za uplatu je 15 dana od prijema rešenja. Drugu treba uplatiti do 15. avgusta, a treću do 15. novembra.

Novosti i PP Media