Traže deonicu auto puta Požega – Mačkat

Savet Zlatiborskog okruga o gradnji puteva, snabdevanju strujom, otvaranju aerodroma „Ponikve“ i problemima u odlaganju smeća.
Po završetku autoputa od Čačka do Požege, neophodno je nastavi izgradnju deonice Požega – Mačkat, dugu 28 kilometara, kao deo međunarodnog puta E-761, od Sofije do Sarajeva, koja ide preko Kruševca i Čačka i poklapa se sa delom koridora 11 za južni Jadran – istaknuto je na prvoj sednici Savet Zlatiborskog okruga u Užicu.
Savet je zatražio od Vlade Srbije da po hitnom postupku započne izradu planske dokumentacije za deonicu autoputa Požega – Mačkat – Kotroman (63 km), na granici sa BiH.
Autoput je ključ i kičma razvoja Zlatiborskog okruga. Tek po završetku autoputa do Mačkata, na osnovu stručnih analiza odlučivalo bi se o „ivanjičkoj“ ili „zlatiborskoj“ varijanti autoputa, koji svakako ide preko Pešteri do Boljara u Crnoj Gori – ističe Dimitrije Paunović, načelnik Zlatiborskog okruga.- Sumnjamo da je pre nekoliko godina bez uporednih podataka, a zarad političkih interesa, odlučeno o trasi preko Ivanjice.
Savet Okruga je pokrenuo i više „regionalnih pitanja“ – od izdvajanja znatno veće sume (planirano 190 miliona dinara) za održavanje elektro mreže u ogranku ED Užice, do izjašnjavanja opština o zainteresovanosti za otvaranje aerodroma Ponikve i inicijative za novi regionalni plan odlaganja otpada i produženje veka deponiji Duboko kod Užica, koja ima kapacitete za još tri-četiri godine.
Bolje je da sad dozvolimo opštini Prijepolje da odlaže smeće na sanitarnu deponiju Duboko, nego da ga oni tamo guraju u Lim, pa da ovom rekom i Drinom stiže do Bajine Bašte, odakle bi ga vozili u Duboko – rekao je Radomir Filipović, predsednik opštine Bajina Bašta.
Iako je u izgradnju deponije Banjica u novovaroškom selu Čelice uloženo 80 miliona dinara – njena gradnja i isplativost dovedeni su u pitanje zbog sve manjeg broja stanovnika, ali i nezainteresovanosti firmi za partnerstvo.Predsednici 10 opština zatražili su brže korake u primarnoj selekciji otpada, ali i za gradnju spalionice otpada ili energane.
Na sledećoj sednici Saveta raspravljaće se o putnoj mreži i održavanju saobraćajnica u zimskom periodu.
Izvor:Zlatarinfo