U okolini Priboja gradi se škola za nastavu u prirodi

Priboj – Opština Priboj će na proleće dobiti jedinstven turstički objekat – školu u prirodi. U pitanju je rekonstrukcija i prenamena objekta škole u Bučju, u turistički lokalitet, radi promocije turističkih potencijala Opštine Priboj.

Idejno rešenje buduće škole u prirodi, foto: Promo

Nakon javne nabavke Ministarstva privrede, ovih dana potpisan je ugovor sa izvođačem – firmom „Rovčanin inženjering“ iz Prijepolja. Ugovorena vrednost: 32.789.119 dinara bez PDV, odnosno 39.346.942 dinara sa PDV. Finansijeri su Ministarstvo privrede i Opština Priboj.

Rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Rekonstrukcija podrazumeva: građevinsko-arhitektonske i elektromontažne radove,kao i radove na mašinskim instalacijama, vodovodnoj mreži i fekalnoj kanalizaciji.

default

Nekadašnja osnovna škola u Bučju biće tako pretvorena u dečje odmaralište i objekat za boravak u prirodi. Raspolagaće sa oko 60 ležajeva, imaće kuhinju-restoran, teretanu i učionice za nastavu, a spoljno uređenje podrazumevaće dva terena za košarku, terene za odbojku i mali fudbal, rekreativne sprave za teretanu na otvorenom i igralište za decu. Predviđen je i parking prostor i spoljna rasveta.

Pored organizovanja rekreativne nastave u prirodi, rekonstruisana škola u Bučju biće otvorena i za turiste i ljubitelje netaknute prirode, jer se u blizini nalaze i predeli izuzetnih odlika, kao što su jedinstven kanjon Sutjeske ili prelepa visoravan Кrnjače, koji su povoljni za slobodno penjanje i istraživanje biodiverziteta.

PP Media