U toku razgovori o gradnji puta Priboj – Uvac – Zlatibor

Čajetina/Priboj – Put Pribojska Banja preko Jabuka i Ljeskovca do manastira Uvac i dalje do Zlatibora i Užica, zahvaljujući ponovnoj inicijativi rukovodstva opština Priboj i Čajetina, ovih dana je aktuelizovan, uz preduzimanje konkretnih poteza.

Trasa puta koji spaja prelepa prostranstva Ljeskovca sa jedne i padina Zlatibora sa druge strane, probijena je devedesetih godina prošlog veka, povodom otkrivanja i rekonstrukcije srednjovekovnog manastira Uvac, posvećenog Presvetoj Bogorodici.

Tako su predsednici opština Priboj i Čajetina Lazar Rvović i Milan Stamatović, dogovorili nastavak aktivnosti na završetku ovog putnog pravca, koji je započet i dobrim delom asfaltiran. Sa pribojske strane asfalt je stigao gotovo do vrhova Ljeskovca, pa do manastira Uvac preostaje još oko sedam kilometara, dok je sa zlatiborske strane asflat stigao na nešto manje od pet kilometara.

A da bi se put proširio i spojio, koji od Priboja do Zlatibora ima svega nešto preko 30 kilometara, neophodno je premostiti reku Uvac. Gde bi se gradio most, zavisi od konačne trase puta sa čajetinske strane, zbog kanjona i velikih uspona, ali i oštrih krivana dosadašnje trase puta. A o tome se ovih dana, na licu mesta, čula i reč struke.

Most preko reke Uvac gradiće se na mestu gde do reke stiže put sa pribojske strane.

Put od Priboja, preko Ljeskovca i manastira Uvac, sa čajetinske strane ide pored Đurovića groblja i Ribničkog jezera i izlazi na magistralu, gde se skreće za Tornik i Jablanicu.

Osim premošćavanja reke, ovaj putni pravac će u značajnoj meri i skratiti razdaljinu od Priboja do Zlatibora, za oko 30 kilometara. Tako će Pribojcima, ne samo biti bliži Zlatibor i Užice, odnosno Beograd, već bi ovaj put, povezao i žitelje ovog kraja, ali bi imao i turistički značaj, jer bi potencijalnim turistima približio i sve turističke destinacije ove dve opštine, Zlatibor i Pribojsku Banju u prvom redu, uz nezaobilazne srpske svetinje u kanjonu ove reke, manastir Uvac i manastir Dubrava.

PP Media