Uništavanje neeksplodiranih sredstava

Na osnovu Naređenja načelnika Uprave za civilnu zaštitu od 09.07.2015. godine, biće organizovano preuzimanje i uništavanje neeksplodiranog ubojnog sredstava pronađenog na teritoriji opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš.

Preuzimanje, transport i uništenje NUS planirano je da se izvrši dana 27.10.2015. godine u vremenu od 12.00 do 15.00 časova pa do završetka aktivnosti na stalnom mestu za uništenje u MZ Ivanje u kanjonu reke Zebuđe,kaže se u saopštenju PU Prijepolje.

Svi učesnici u sprovođenju ove aktivnosti u potpunosti će se pridržavati propisa i pravila o postupanju sa NUS-om (neeksplodiranim ubojnim sredstvima), a u sve u cilju zaštite života stanovnika, stoke i materijalnih i kulturnih dobara.

Mole se građani i druga pravna lica opština Prijepolja, Priboja i Nove Varoši koji imaju informacije o bilo kakvim neeksplodiranim ubojnim sredstvima da to prijave policiji lično, na telefon dežurne službe 192 i 711-946 ili Centru za obaveštavanje u Priboju na telefon 1985 i Odseku za upravljanje rizikom CZ na telefon 712-583 i 064/892-95-58.

PP Media