Upiši FMG Кraljevo i studiraj kraljevski

Kraljevo/Prijepolje/Priboj/Nova Varoš/Užice/Sjenica/Novi Pazar/Čačak – Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Кraljevu je državni fakultet sa tradicijom u obrazovanju inženjera dugom 60 godina. Nastao je iz potrebe privrede u okruženju kao odeljenje Mašinskog fakulteta iz Beograda.

FMG Kraljevo

Danas je to samostalan fakultet koji pripada Univerzitetu u Кragujevcu i na kome se izvode akreditovane akademske studije mašinstva, građevinarstva, a od prošle godine, i studije inženjerstva zaštite na radu. Trendovi pokazuju da će potreba za inženjerima zaštite na radu rasti usled usklađivanja zakonske ragulative sa propisima Evropske unije, što je bio i ključni razlog akreditacije ovog novog studijskog programa na fakultetu.

Imajući u vidu da se u gradu Кraljevu razvijaju kompanije koje imaju potrebe za visoko obrazovanim kadrovima u području informacionih tehnologija, a da se zanemarljiv broj studenata koji završe te vrstu studija u drugim gradovima vraća u Кraljevo, fakultet je započeo pripreme za akreditaciju četvrtog studijskog programa, upravo u oblasti informacionih tehnologija. Planirane su trogodišnje osnovne studije, čiji je nastavni program tako kreiran da omogući nastavak obrazovanja na drugim fakultetima našeg Univerziteta, na programima Informacionih tehnologija.
Od današnjih inženjera se očekuje poznavanje rada u više softverskih paketa za projektovanje, proračun i analizu. Fakultet kontinuirano prati razvoj vrhunskih softverskih paketa iz oblasti mašinstva i građevinarstva i kroz nastavni proces aktivno edukuje studente za rad u softverima kao što su: Autodesk, SolidWorks, Ansys, CGSPlus, Axis, Sap, Matlab i dr. Fakultet poseduje edukacione licence svih softverskih pakete u kojima izvodi nastavu i prilagođava se potrebama privrede uvođenjem novih softverskih rešenja u nastavni proces.

Relativno mali broj studenata na fakultetu omogućava veliku fleksibilnost i potpunu posvećenost studentima. Studenti su na vežbama podeljeni u male grupe, što im olakšava proces učenja i stvara dobru atmosferu za rad. Profesori i asistenti su uvek dostupni za sva pitanja, nedoumice i dodatna objašnjenja, kako u toku, tako i van nastave. Svršeni studenti često ističu odnos nastavnika prema studentima kao najjači utisak tokom studiranja u Кraljevu. U uslovima pandemije, prethodne i ove godine, dostupnost nastavnika i asistenata za sve vrste konsultacija i dogovora došla je još više do izražaja, jer su se i nastavnici i studenti vrlo brzo prilagodili razmeni informacija putem platforme Microsoft Teams.
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Кraljevu učetvuje u programu Erasmus+ kroz projekte koje priprema Univerzitet u Кragujevcu, ali i kroz projekte koje pripremaju nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta. Osnovu programa čini stipendiranje mobilnosti studenata i nastavnika. Veliki broj naših studenata u proteklim godinama je učestvovao u ovim programima razmene i njihova iskustva su neprocenjiva. Najčešće su mobilnosti studenata u trajanju jednog semestra tokom kojih studenti osim sticanja novih znanja na drugim univerzitetima u Evropi, imaju priliku da se upoznaju i sa različitim kulturama i ljudima iz svih krajeva sveta. Naš fakultet je među vodećim institucijama u Srbiji po broju studenata koji su učestvovali u programima razmene u odnosu na ukupan broj studenata. Čak i ove godine koju je obeležila pandemija naši studeni su učestvovali u razmenama.


Znanja stečena na ovom fakultetu su odlična osnova za građenje inženjerske karijere, slažu se i naši bivši studenti i njihovi sadašnji poslodavci.

U želji da studiranje bude dostupno svima koji imaju želju za sticanjem znanja, Fakultet posebno pomaže studentima prve godine, tako što svi studenti koji upišu fakultet na teret budžeta u prvom upisnom roku, a koji žive van teritorije grada Кraljeva, bez obzira na prosek ocena i prosek primanja u domaćinstvu, dobijaju smeštaj u studentskom domu. Studentski dom sa moderno opremljenim trokrevetnim sobama sa kupatilom, čitaonicom, TV salom, restoranom i priključkom na akademsku internet mrežu nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta. Troškovi smeštaja u studentskom domu sa tri obroka u studentskom restoranu iznose ukupno 6400 dinara mesečno.


U godišnjim susretima studenata mašinstva pod nazivom Mašinijada kao i susreta studenata građevinarstva pod nazivom Građevinijada, studenti Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Кraljevu aktivno učestvuju i ostvaruju izuzetne rezultate kako u takmičenjima znanja tako i u sportskim nadmetanjima.

Pored učešća na pomenutim takmičenjima, naši studenti u saradnji sa Fakultetom svake godine organizuju i Međunarodni studentski simpozijum „SRMA“, koji ima za cilj prezentaciju radova iz svih naučnih oblasti i ostvarivanje kontakata i poznanstava između studenata iz zemlje i inostranstva.

Pored učenja, naši studenti nalaze vremena i za sportske aktivnosti pa tako aktivno učestvuju i u univerzitetskom takmičenju pod nazivom „Кup rektora“ u sledećim disciplinama: mali fudbal, košarka, rukomet, odbojka, stoni tenis, streljaštvo i šah. Ostvareni sportski rezultati svrstali su naše studente u sam vrh univerzitetskog sporta.

Naravno, ne treba zaboraviti ni studentski život. Ono što Кraljevo najviše izdvaja od drugih gradova su njegovi gostoljubivi i srdačni ljudi o čemu ponajbolje svedoči i moto našeg grada: “Nama dobro, a nikome zlo”. Veliki broj kulturno – istorijskih lokaliteta i izletišta u okolini grada, kao i ustanova kulture u samom gradu, pružaju studentima mogućnosti za bogat društveni život. Ne treba zaboraviti ni tri reke, šetališta kao ni veliki broj kafića koji će sa svim prethodno navedenim učiniti da studiranje u Кraljevu bude nezaboravno iskustvo.

Više informacija na linku https://www.mfkv.rs/upis-na-fakultet

PP Media