Uskoro novi namet za vlasnike stanova

Vlasnici nekretnina u velikim zgradama moraće da plate profesionalca koji će se brinuti o imovini. Angažuju ih oni koji ne mogu da se slože ili ne žele papirologiju
Svi vlasnici nekretnina u zgradama koje imaju više od 30 stanova moraće da izdvoje od 200 do 350 dinara za profesionalnog upravnika. Istu obavezu imaće i građani koji nisu uspeli da se dogovore ko će se brinuti o zajedničkoj imovini u zgradi. Na to će ih obavezati novi zakon o stanovanju čija je javna rasprava počela pre nekoliko dana.
Sređivanje liftova, uređenje ulaza, popravka krova, instalacija, zamena fasade, zahtev za uređenje zelenih površina, samo su neki od poslova kojima bi trebalo da se bave predsednik i skupština stanara, a oni uopšte ne postoje u većini zgrada. Cilj pisaca zakona je da se profesionalizacijom upravljanja uspostavi sistem odgovornosti za održavanje stambenog fonda.
Pojedini stanari u većim gradovima već su ovaj posao poverili agencijama koje se bave profesionalnim upravljanjem.Profesionalni kućepazitelji smatraju da su obuka i licenciranje dobri potezi nadležnih te da ovaj posao ne može bilo ko obavljati.
PP Media