Usvojen budžet opštine Prijepolje za narednu godinu

Odbornici Skupštine opštine Prijepolje usvojili su budžet za narednu godinu, koji će iznositi oko milijardu i 70 miliona dinara. Za predlog budžeta za 2016. godinu glasalo je 43 odbornika, koliko se u tom trenutku i nalazilo u sali.
Kod budžeta za narednu godinu, akcenat je stavljen na kapitalne investicije, na šta će otići oko 30 % budžeta. Za podsticaj razvoja poljoprivrede predviđeno je 3,5 %, odnosno 36 miliona dinara, što je znatno više u odnosu na prethodnu godinu. Značajno uvećanje sredstava predviđeno je i za komunalnu i energetsku infrastrukturu, što je omogućeno zahvaljujući uštedama koje su ostvarene smanjenjem tekućih troškova kod svih budžetskih korisnika za oko 5%.
„Bužet za 2016. je označen kao investicioni i razvojni budžet. Vrednost budžeta iznosi oko milijardu i 70 miliona dinara, to je nešto što je realno planirano i što će biti jedan veliki motiv za opštinu Prijepolje. Ovaj budžet u sebi nosi velike potencijale, pre svega investicionog razvoja kroz putnu infrastrukturu, ali putna infrastruktura je namenjena ka ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede“, istakao je predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.
Za predlog budžeta za narednu godinu glasala je nekolicina odbornika iz reda opozicije, što je kako ističe Hašimbegović još jedan pokazatelj da su sredstva ovog budžeta kvalitetno planirana.
U narednoj godini od značajnijih kapitalnih investicija radiće se trafostanica u Velikoj Župi, a planiran je i nastavak radova na izgradnji sportske dvorane u Brodarevu. Takođe, sredstva su obezbeđena i za izgradnju vodovoda na Jabuci, Ravnama i Kamenoj Gori. Ono što je takođe značajno za ovaj budžet jeste i činjenica da će za plate celokupnog javnog sektora biti izdvojeno svega 17,5% budžeta, što je najniža stopa u celoj Srbiji.
PP Media