Za mere aktivne politike zapošljavanja 15 miliona dinara

Prijepolje – Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić i direktorka NSZ Filijale Prijepolje potpisali su danas Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2023. Planirana sredstva za ovu godinu u iznosu od 15 miliona dinara omogućiće zapošljavanje odnosno samozapošljavanje oko pedesetak lica iz Prijepolja.

Foto: A.Rovčanin

Mere koje su predviđene sporazumom su subvencije za samozapošljavanje namenjene nezaposlenim licima kao i subvencije za otvaranje novih radnih mesta koje su namenjene poslodavcima, za koje je, ove godine opredeljeno 15 miliona dinara. NSZ Filjala Prijepolje učestvuje sa 60%, odnosno 9 miliona dinara dok ostatak sufinansira opština Prijepolje.

– Ovo je jedan značajan iznos finansijskih sredstava koji će omogućiti da se direktno, uz finansijsku meru, samozaposli ili zaposli kod poslodavaca oko 50 osoba, zavisno od kategorije koja konkuriše, odnosno da li će to biti osobe sa invaliditetom ili osobe iz ostalih kategorija nezaposlenih lica – navodi direktorka Filijale NSZ u Prijepolju Rafeta Hajdarević.

Opština Prijepolje tradicionalno ima dobru saradnju sa NSZ, kaže predsednik opštine Drago Popadić.

– Trudićemo se da u narednom periodu tu saradnju još više unapredimo i da povećamo iznose što smo učinili i ove godine, jer smo izdvojili veći iznos sredstava za samozapošljavanje i angažovanje lica kod drugih poslodavaca – ističe Popadić.

On je naglasio i da će opština Prijepolje u narednom periodu nastojati da pruži i maksimalnu tehničku podršku NSZ kroz jačanje Odeljenja za lokalni i ekonomski razvoj.

Inače, prema poslednjem preseku, od 12 252 nezaposlenih na području NSZ Filijale Prijepolje, 3763 je iz Prijepolja.

PP Media