Zapošljavanjem osoba sa invaliditetom do njihove ekonomske nezavisnosti i inkluzivnog društva – mogućnosti i barijere (video)

U cilju poboljšanja šansi za zaposlenje osoba sa invaliditetom, Forum žena Prijepolja i TV Forum su u okviru projekta “Unapređenje zakonskog i političkog okvira u Srbiji za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring primene normi i politika jednakosti”, organizovli niz aktivnosti, kojima su pored osoba sa invaliditetom i njihovih udruženja učešće uzeli predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici institucija, medija i privrednog sektora.

U Srbiji je oko 800.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta, a oko 70% tih osoba živi u siromaštvu. Osobe sa invaliditetom imaju svoje kvalitete, sposobnosti i znanja i u velikoj meri mogu da doprinesu društvu u kome živimo, ali kao poseban problem ističe se njihovo zapošljavanje. Samo 13% osoba sa invaliditetom je zaposleno, što znači da je njihova nezaposlenost tri puta veća u odnosu na osobe bez invaliditeta.

Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama, kao što su predrasude, nepristupačnost objekata, slabiji materijalni status kao posledica nemogućnosti adekvatnog pristupa obrazovnom sistemu ili informacijama. Kako bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici i obezbedilo jednako uživanje ljudskih prava, Generalna skupština Ujedninjenih nacija 1992. godine proglasila je 3. decembar Međunarodnim danom osoba sa invaliditetom.

PP Media