Zasedalo Opštinsko veće u Prijepolju: Verske zajednice i udruženja građana ostaju bez novca u 2021. godini

Prijepolje – Komisija za kontrolu realizacije odobrenih programa od javnog interesa koja su realizovala udruženja građana, o trošku opštine u prošloj godini ustanovila je, da je od skoro 5 miliona dinara, koliko su na raspologanjau imala 23 udruženja, nenamenski utrošeno oko 950 hiljada dinara. Taj novac, udruženja će morati da vrate u budžet.

Opštinsko veće u Prijepolju, foto: A.Rovčanin

Zbog nepotpune dokumentacije, bez sredstava u ovoj godini mogle bi da ostanu i verske zajednice, jer prema mišljenju Komisije, nijedna od šest pristiglih prijava neispunjava uslove konkursa. Opštinsko veće na današnjoj sednici, dalo je saglasnost Komunalnom preduzeću da se zaduži kod robnih rezervi za 150 tona mazuta, kako bi se građanima Prijepolja obezbedilo kontinuirano i kvalitetno grejanje.

Od 23 udruženja građana koja su dobila novac iz budžeta za projekte  u prošloj godini, sredstva ove godine dobiće samo Udruženje penzionera u Prijepolju, jer preostala udruženja građana nisu opravdala dobijena sredstva, odnosno jedno udruženje jeste, ali van predviđenog roka.

– Jedino je Udruženje penzionera opravdalo novac od prošle godine i oni su dobili sredstva i u ovoj godini. Svi ostali moraće neopravdano utrošena sredstva da vrate u budžet, oko 950 hiljada – poručuje predsednik opštine Vladimir Babić.

Takođe, prema izveštaju Komisije, i verske zajednice bi mogle ostati bez sredstava iz opštinskog budžeta zbog ne ispunjavanja formalno – pravnih uslova.

– Nijedna od verskih zajednica, prema mišljenju komisije nije podnela kompletnu dokumentaciju na konkurs, zbog toga mi bez njihovog jasnog stava ne možemo dodeliti novac – ističe Babić.

Veće je dalo saglasnost JKP Lim da se zaduži kod robnih rezervi za 150 tona mazuta kako bi se građanima Prijepolja obezbedilo kontinuirano i kvalitetno grejanje.

Takođe, prijepoljski većnici usvojili su izveštaj Komisije o dodeli sredstava za postupak vantelesne oplodnje, pa ce tako 12 parova koji ispunjavaju uslove dobiti po 400.000 dinara.

PP Media