Zbog hapšenja u Centru za socijalni rad predsednici Skupštine upućen zahtev za sazivanje vanredne sednice

Zbog hapšenja odgovornih u Centru za socijalni rad, četrnaest odbornika Skupštine opštine Prijepolje podnelo je u četvrtak zahtev predsednici lokalnog parlamenta Stani Marković za sazivanje vanredne sednice Skupštine. Predloženi dnevni red ubuhvata dve tačke i to razrešenje i imenovanje direktora u Centru za socijlni rad i odbornička pitanja.

U obrazloženju se navodi, da je zahtev za vanrednu sednicu utemeljen na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, važećeg Statuta i Poslovnika o radu Skupštine opštine. Jedna trećina odbornika lokalnog parlamenta, traži od predsednice Stane Marković da za sednicu pripremi nacrt rešenja o razrešenju i imenovanju direktora u Centru za socijalni rad u Prijepolju.

Inače na osnovu važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi i podzakonskih akata predsednica parlamenta dužna je u roku od 15 dana da sazove sednicu.

Zahtev upućen predsednici Skupštine opštine Prijepolje, foto: www.ppmedia.rs

Direktorka Centra za socijalni rad Sabira Hadžiavdić i službenica u toj ustanovi Alisa Talović uhapšene su pre 8 dana zbog zlouptrebe službenog položaja. Od tada situacija u jednoj važnoj ustanovi kao što je Centar je haotična, obustavljana su sva plaćanja pri nadležnosti korisnicima. Blokiran je i prijem novih zahteva za tuđu negu i pomoć.

PP Media