Priboj: Radnici FAP-a stupaju u štrajk

Odbor Jedinstvenog sindikata „FAP SLOGA“ doneo je odluku da se sutra 12. februara 2016. godine sa početkom u 08.30 časova u pogonima FAP u Priboju održi štrajk upozorenja zbog kršenja Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.
„Pošto država sama ne poštuje usvojeni Zakon o radu, a naše tužbe i dopisi ne dopiru do ušiju nadležnih ministarstava, i kako je uočeno da se radnici boje pritiska rukovodstva ako neorganizovano traže svoja prava po zakonu, doneli smo jednoglasnu odluku se održi štrajk upozorenja sa sledećim zahtevima:
– Isplata zaostalih zarada na osnovu člana 110 Zakona o radu; isplata doprinosa za zdravstveno i PIO osiguranje ili dogovor sa državom o preuzimanju kojima se garantuju ta prava; zaustavljanje nezakonitog otuđivanja imovine FAP korporacije AD bez odgovarajuće odluke Skupštine akcionara i dovođenje ranijih dogovorenih odluka u skladu sa zakonom, saopštili su radnici.
Dodatni zahtevi će se naknadno dostavavljati odlukama radnika na štrajkovima upozorenja i uneti u eventualni generalni štrajk, navodi se u saopštenju.
PP Media