Nova Varoš: Nema viška zaposlenih

U Opštinskoj upravi nema viška zaposlenih. Ovo je epilog primene odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave, a koja se odnosi na Opštinu Nova Varoš. Platu iz opštinskog budžeta prema novoj zakonskoj regulativi mogu maksimalno da primaju 184 radnika i funkcionera na stalnom radu u ovdašnjoj Opštinskoj upravi i devet javnih preduzeća čiji je opština osnivač.
Trenutno se na platnom spisku nalazi 184 zaposlenih i nema viška. U samoj upravi je 46 zaposlenih, a u kvotu se uklapaju i ostali. U predškolskoj ustanovi „Paša i Nataša“ je 29 radnika, TSC „Zlatar“ pet, Direkciji za izgradnju devet, matičnoj Biblioteci tri, Domu kulture „Jovan Tomić“ osam, „Energiji Zlatar NV“ 12, u deponiji „Banjica“ i Centru za socijalni rad po jedan, a ukupno 70 ih je u Komunalnom preduzeću. Oni su stalno zaposleni i primaju plate iz budžeta lokalne samouprave, ističe Ruža Matović, načelnica Opštinske uprave u Novoj Varoši. Ona ističe da se grad na padinama Zlatara nalazi u malobrojnoj grupi opština koje nemaju viška zaposlenih i koje su se uklopile u kvotu Vlade Srbije odnosno resornog ministarstva.
Izvor: danas