53% odraslih Roma i Romkinja je bez škole

Prijepolje – Grupa „Mašta” započela je realizaciju projekta „Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja” uz podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Fondacije „Jelena Šantić”, Grupe „484” i Evropske unije, koji traje od marta do juna 2021. godine. Cilj projekta je bolja integracija Roma u školski obrazovni sistem, rušenje predrasuda i širenje svesti među decom iz redovne populacije o okolnostima u kojima romska deca žive.

Obrazovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava i ono je naročito neophodno kako za izlazak iz siromaštva, koje je prepoznato kao preovlađujući problem romske zajednice, tako i za puno društveno uključivanje Roma i Romkinja.

Оko 53 odsto odraslih Roma i Romkinja je ili bez škole ili nije završilo osnovno obrazovanje, oko 33 odsto je završilo osnovno obrazovanje, oko 12 odsto srednje obrazovanje, a manje od 1 odsto ima završeno više ili visoko obrazovanje. Usled nepovoljne obrazovne strukture, stopa radno aktivnih pripadnika romske zajednice iznosi svega 41 odsto, što je znatno niže nego u opštoj populaciji gde dostiže 78 odsto.*

Među glavnim razlozima za nizak obuhvat Roma i Romkinja u redovnim školama, osim siromaštva, jeste i to što značajan broj njih ne uspeva da ostvari pravo na dodatnu podršku koja im je neophodna (npr. podrška od strane pedagoških asistenata ili individualizacija nastave), kao i brojni stereotipi, zbog čega su deca i mladi iz romske zajednice izloženi različitim oblicima diskriminacije.

Naš cilj je da u okviru projekta „Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja” u procesu školovanja tokom školske 2020–2021. godine pružimo sveobuhvatnu podršku deci iz romske populacije u učenju, prema zahtevima koji se očekuju na završnom ispitu. Zatim, da kroz forumovanje i radionice na kojima ćemo govoriti o kulturnoj raznolikosti utičemo na rušenje predrasuda o Romima – naveo je učitelj i koordinator projekta Dragan Kuveljić.

Podršku u savladavanju programa iz ključnih predmeta koji se polažu na završnom ispitu dobiće romska deca 7. i 8. razreda koja pohađaju osnovnu školu „Milosav Stiković” u Prijepolju, u kojoj najviše i ima dece romske nacionalnosti. Podršku će im pružiti uspešni vršnjaci iz razreda, kao i srednjoškolke Romkinje koje će biti u takozvanoj ulozi romskog asistenta.

Preduslov da se romska populacija oseti uvaženom i značajnom u zajednici u kojoj živi je bolja prihvaćenost među vršnjacima. Zato će pripadnici romske zajednice sa članovima većinske lokalne zajednice, u okviru ovog projekta, istraživati o kulturnoj raznolikosti. Cilj ove aktivnosti je da se doprinesesmanjenjuprećutnih barijera koje čine da zajednica ne bude koherentna i integrisana, već podeljena i sa manjkom interesovanja za drugog.Takođe, cilj je širenje svesti među decom iz redovne populacije o okolnostima u kojima romska deca žive, kroz korišćenje angažovane pozorišne tehnike – forumovanja. Izmestivši se iz svojih cipela, na ovaj

način deca iz redovne populacije naučiće koliko diskriminacija i siromaštvo negativno utiču na njihove drugove i drugarice, i neće graditi rasističke i diskriminatorne stavove.

Osim radioničarskog rada i podrške u učenju, plan je da se ispred Doma kulture u Prijepolju, na Dan Roma, organizuje i prikazivanje najinteresantnijih podataka do kojih se došlo kroz istraživanje kulturne raznolikosti. Takođe, kako bi se afirmisala postignuća Roma koja su slabo vidljiva većinskom stanovništvu, biće organizovana promocija knjige Metija Kamberija „Grad bola”, koja iz prve ruke opisuje iskustvo dečaka koji je živeo i radio na ulici.

Naš dugoročni cilj je da ovakav model podrške prenesemo na naredne generacije, ali i da motivišemo druge da ga primene, kako bi se perspektiva lokalne zajednice promenila na taj način da različitosti među nama postanu unutrašnja vrednost i snaga, naveo je Kuveljić.

Svaka aktivnost u okviru ovog projekta poruka je drugima da sarađuju i poštuju svačije pravo da aktivno učestvuje u kulturi, obrazovanju i životu svoje zajednice.

PP Media