Read more

53% odraslih Roma i Romkinja je bez škole

Prijepolje – Grupa „Mašta” započela je realizaciju projekta „Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja” uz podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Fondacije „Jelena Šantić”, Grupe „484” i Evropske unije, koji traje od marta do juna 2021. godine. Cilj projekta je bolja integracija Roma u školski obrazovni sistem, rušenje predrasuda i širenje svesti među decom iz […]