Advokati u ponedeljak obustavljaju rad iz protesta

Advokati u Srbiji ponovo će u ponedeljak obustaviti rad na jedan dan iz protesta što nema vidljivih pomaka i konkretnih rezultata u rasvetljavanju krivičnih dela napada na advokate, posebno zbog obustave komunikacije sa Republičkim tužilaštvom u vezi sa rasvetljavanjem ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića 28. jula.

Zbog ubistva Ognjanovića advokati su početkom avgusta obustavili rad na nedelju dana, a tada su najavili da će protesti biti održavani sve dok se ne budu videlji konkretni pomaci u istragama povodom napad ana advocate.

U zajedničkom saopštenju Advokaske komore Srbije i Advokatske komore Beograd precizira se da će advokati u ponedeljak 1. oktobra stupiti u jednodnevnu obustavu rada na celoj teritoriji Srbije kao izraz nezadovoljstva advokature.

“Ovim protestom skrećemo pažnju javnosti da tužilaštvo i policija koji su isključivo odgovorni za sprovođenje istrage i otkrivanje izvršilaca krivičnih dela već duži niz godina nemaju odgovarajući učinak i pokazuju veliku inertnost prilikom preduzimanja istražnih radnji kada je reč o krivičnim delima koja su izvršena prema advokatima u vršenju advokatske službe”, navode advokatske komore.

Dodaju i da advokatura izražava nezadovoljstvo zbog, kako kažu, postupanja Republičkog javnog tužilaštva koje je zbog navodne zaštite interesa istrage ubistva advokata Ognjanovića prekinulo komunikaciju sa predstavnicima Advokatske komore Srbije.

“Ovakvo postupanje ocenjujemo kao pokušaj prikrivanja izostanka rezultata i nepoštovanje postignutog dogovora da se advokatura redovno obaveštava o toku ove istrage”, navodi se u saopštenju.

Protestom, kako se dalje navodi, advokati Srbije podsećaju javnost na neophodnost delotvorne zaštite advokata u vršenju advokatske službe što je pretpostavka za funkcionisanje pravosuđa u svakoj pravnoj državi.

AKB i AKS su međutim pozdravile rad Stalnog tela za praćenje napada na advokate zbog uvođenja novog krivičnog dela “Napad na advokate”, kao i na donošenju Opšteg obaveznog uputstva svim tužilaštvima za hitno postupanje povodom krivičnih dela učinjenih na štetu advokata.

Međutim, kako dodaju ovi pomaci predstavljaju samo pretpostavku za ostvarenje konkretnih rezultata kojih u ovom trenutku nema.
Izvor: Tanjug