Agencija: Zukorlić u potencijalnom sukobu interesa

Narodni poslanik Bošnjačke demokratske zajednice (BDZ) Sandžaka i predsednik skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Muamer Zukorlić je u potencijalnom sukobu interesa i Agencija za borbu protiv korupcije će s pažnjom pratiti taj slučaj, rekli su Tanjugu u toj agenciji.

Iz Agencije navode da je uvidom u podatke objavljene na internet prezentaciji Univerziteta u Novom Pazaru utvrđeno da je Zukorlić predsedenik Univerziteta i da se ta ustanova može opravdano smatrati „interesno povezanom“ sa predsednikom parlamentarnog Odbora za obrazovanje.

Navodi se da se izbor Zukorlića za predsednika Odbora za obrazovanje „ne može oceniti kao postojeći sukob interesa s obzirom na to da odbor kojim on predsedava kao radno telo Skupštine Srbije nema ovlašćenja da u prvom ili drugom stepenu donosi pojedinacne akte u vezi sa akreditacijom ustanova i studijskih programa u oblasti visokog obrazovanja“

S druge strane, s obzirom na to da Odbor utvrđuje predlog visine naknade za rad članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, saglasno zakonu o visokom obrazovanju i u okviru izveštaja o radu nacionalnog saveta i razmatra Izveštaj o radu komisije, u Agencji kažu da se Zukorlić „nalazi u situaciji koja predstavlja potencijalni sukob interesa“.

“Kako na strani Zukorlića postoje okolnosti koje mogu dovesti do toga da prilikom razmatranja pitanja vezanih za komisiju postupa pristrasno, odnosno da privatni interes stavi iznad javnog, Agencija ukazuje da u takvoj situaciji postoji pojačana odgovornost funkcionera, da se pridržava obaveza i zabrana iz Zakona o Agenciji, a kojima je funkcioner dužan da javnu funkciju obavlja tako da javni interes ne podredi privatnom“, navode iz Agencije.

Ukazuje se i na to da funkcioner koji svojim uticajem na odluke nadležnih organa i tela pogoduje sebi ili povezanom licu, odnosno, zloupotrebi javnu funkciju, može da snosi i krivičnu odgovornost.

Imajući to u vidu, kao i činjenicu da su pojedini raniji članovi komisije javnosti iznosili tvrdnje da je komisija bila izložena političkim pritiscima da reši pitanje akreditacije univerziteta u Novom Pazaru, Agencija će sa „posebnom pažnjom pratiti rad Odbora“, a posebno postupanje Zukorlića prilikom donošenja odluka vezanih za Nacionalni savet za visoko obrazovanje, a time i Komisiju i to ne samo po eventualnim prijavama pokušaja takvih pritisaka već i po službenoj dužnosti.
PP Media