Babić: Izveštaj DRI “slika i prilika” prošle vlasti

Prijepolje – Državna revizorska institucija (DRI) naložila je Opštinskoj upravi u Prijepolju da u roku od tri meseca otkloni čak 26 nedostataka vezanih za izvršenje budžeta u prošloj godini.

Opštinsko veće u Prijepolju, foto: A.Rovčanin

Predsednik opštine Vladimir Babić tim povodom kaže da je novo rukovodstvo odlučno da sve službe stavi u funkciju u punom kapacitetu, a izveštaj DRI će im umnogome pomoći jer je u njemu do najsitnijih detalja opisan svaki propust koji je uprava činila u proteklom periodu.

“Što se tiče imovinsko – pravnih odnosa i samog knjiženja objekata i imovine koje poseduje lokalna samouprava biće jako teško, ne samo zbog kadrova i same organizacije službi, već zato što moramo da imamo sinergiju sa državnim službama počev od katastra i svih drugih institucija kojima se budemo obraćali za prevođenje i privođenje zemljišta nameni”, rekao je Babić.

On je ovaj problem okarakterisao kao jedan od najtežih i naveo primer JКP “Lim” koje se ne nalazi na svojoj parceli, kao i da je ceo blok u Podvaroši na imovini drugog vlasnika.

“Mišljenja sam da se taj posao objektivno ne može završiti u zadatom roku, možda čak ni za godinu dana”.

Babić je naglasio da će se čim izveštaj revizora bude usvojen u skupštini, kao i izveštaji svih javnih preduzeća, nastaviti sa održavanjem sastanaka po hitnom postupku sa svim službama, koji su već postali ustaljena praksa.

“Napravićemo sistematizaciju svih radnih mesta i pozabaviti se učinkom svih zaposlenih na svim pozicijama. Videćemo da li je i gde potrebno kadrovsko pojačanje a tamo gde je potrebno vršiće se i upućivanje radnika na druga radne zadatke kako bi bili efikasniji”, poručio je prvi čovek opštine Prijepolje.

Babić je istakao da se većina primedbi u izveštaju revizora može rešiti sitnim izmenama, donošenjem pravilnika i obaveštavanjem građana.

“Ono što nas posebno zabrinjava jeste naplata poreza, a naplata u PU ’Miša Cvijović’ je takođe problem, ljudi jednostavno nisu plaćali svoje obaveze. Što se tiče pitanja javnog pravobranioca ono još uvek nije rešeno, bio je raspisan javni konkurs na koji su se javila dva kandidata, ali ni jedan nije zainteresovan za obavljanje ove funkcije. Jedan je postavljen za načelnika opštinske uprave, drugi kaže da će se potruditi da nađe bolje radno mesto, pa će najverovatnije biti raspisan novi konkurs”, zaključio je predsednik opštine Prijepolje.

On je precizirao da je izveštaj DRI kvalitetno urađen i da će se svi u lokalnoj samoupravi potruditi da u prvih 100 dana od početka rada novog rukovodstva uspeti da isprave propuste jer žele da njihov rad bude transparentan i da opštinska uprava bude na raspolaganju svim građanima.

GZS i PP Media