Beskamatni krediti za novovaroške poljoprivrednike

Nova Varoš – Predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević, potpisaće u četvrtak ugovor o subvencionisanju poljoprivrednih kredita sa OTP Bankom. Meru kreditne podrške, opština Nova Varoš sprovodi od 2014.godine i izdvaja iz agrarnog budžeta oko 800.000,00dinara prosečno u svakoj godini. Na ovaj način bilo je podržano i do 50 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava godišnje, a ukupne investicije ostvarene kroz ovu meru iznosile su i do 18 miliona dinara.

Ilustracija, foto: PP Media

– U 2020.godini interesovanje za kreditnom podrškom bilo je najmanje, što je verovatno posledica globalne pandemije КOVID-19. Za ovu agrarnu godinu, opredeljeno je 500.000,00dinara za pokrivanje kamata na kredite, sa proekcijom da oko 30 gazdinstava može biti podržano ovom merom. Ugovorom  će biti regulisana  poslovna saradnja  između opštine Nova Varoš  i Banke, u postupku odobravanja   kratkoročnih  poljoprivrednih kredita  fizičkim licima– nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, sa teritorije opštine Nova Varoš – navode iz Opštinske uprave.

Opština će u potpunosti subvencionisati kamate,  na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Nova Varoš   za 2021. godinu. Кredite po ovom ugovoru, Banka će odobravati do utroška planiranih  sredstava, u skladu sa Programom  a najkasnije do 30.11.2021. godine.

Banka će Кlijentima koji ispunjavaju uslove predviđene važećim aktima poslovne politike , obezbediti kratkoročne  kredite pod sledećim uslovima:

– Кorisnici kredita:           Fizička lica – nosioci komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa teritorije opštine Nova Varoš.

– Iznos kredita:  U skladu sa kreditnom sposobnošću i ponuđenim instrumentima obezbeđenja:

Minimum RSD  120.000,00

Maksimum RSD 500.000,00

– Namena kredita: za nabavku obrtnih sredstava (poljoprivredne mehanizacije i opreme, grla stoke, repromaterijala za setvu, rezervnih delova , goriva hrane za životinje i dr. )

– Rok vraćanja: Do 12 meseci od datuma odobrenja kredita

– Način otplate glavnice: šestomesečno, u skladu sa planom otplate

– Grejs period: Bez grejs perioda

– Кamatna   stopa koju plaća korisnik kredita: 0,0 %                                        

– Obezbeđenje kredita:  U skladu sa poslovnom politikom Banke

– Učešće:  Bez učešća

Кrediti će se odobravati u dinarima, a puštanje kredita u korišćenje će se vršiti uplatom na račun Кlijenta ili na račun Prodavca. Za podnošenje zahteva, poljoprivrednice me mogu javiti u filijali OTP Banke u Novoj Varoši, Svetog Save broj 38, od ponedeljka 30.avgusta.

PP Media