Bezbednost dece u školama prioritetni zadatak policije u Priboju i Novoj Varoši

Priboj/Nova Varoš – Po završetku školske godine u Priboju i Novoj Varoši izvršena je analiza pojava i događaja koji su evidentirani na području škola, kako bi se identifikovali potencijalni izvori opasnosti koji mogu uticati na stanje bezbednosti u školi, ali i kako bi se u narednom periodu usmerio rad policijskih službenika koji će obavljati delatnost u školi.

Foto: A.Rovčanin

Takođe, neposredno pre početka nove školske godine održan je sastanak predstavnika Policijske uprave u Prijepolju, odnosno Policijske stanice Priboj i Nova Varoš sa direktorima osnovnih i srednjih škola kako bi se dogovorile smernice za delovanje u ovoj školskoj godini.

– Što se tiče prisustva policijskih službenika u školama, od 1.septembra u svih 8 matičnih škola u Priboju, opredeljen je minimum jedan policajac, a uključene su sve linije rada. Svaki policijski službenik će u nalogu za izvršenje službenog zadatka imati konkretne zadatke sa prostornom i vremenskom distribucijom njegovog delovanja. To podrazumeva da će policijski službenik biti u obavezi da ostvari kontakt sa dežurnim nastavnikom, da proprati dolazak i odlazak učenika iz škole, da obiđe okolinu škole uključujući ugostiteljske objekte u blizini škole, kladionice i sl., da uočava bezbednosno – interesantna lica, za vreme velikog odmora da proprati učenike u školskom dvorištu. Treba napomenuti da su policijski službenici prošli dodatnu obuku, kako bi unapredili svoja znanja i veštine i kako bi na najbolji mogući način komunicirali sa decom, zaposlenima, da na vreme prepoznaju bezbednosne pretnje, rizike i izazove koji se mogu pojaviti u školi, i da blagovremeno reaguju a da pri tome vode računa o zaštiti prava maloletnih lica, u skladu sa zakonskim normativima – kaže pomoćnica komandira PI Priboj Dijana Bujišić.

Imajući u vidu događaje iz pojedinih školskih ustanova na teritoriji Srbije u prethodnoj školskoj godini, Policijska stanica Nova Varoš je pre početka školske godine izvršila analizu stanja bezbednosti u školskoj 2022/23 godini u školama na teritoriji ove opštine, gde je utvrđeno da je stanje bezbednosti u svim školama bilo povoljno tj. da su školske ustanove bile najbezbednije mesto na teritoriji opštine Nova Varoš.

– U prethodnoj školskoj godini nije bilo izvršenih prekršaja iz Zakona o JRM sa elementima nasilja u školskim ustanovama, a nije bilo ni saobraćajnih nezgoda u zoni škola i na prilaznim putevima ka školama. Pre početka školske godine Policijska stanica Nova Varoš održala je sastanke sa direktorima osnovnih i srednjih škola na kojima su analizirani uzroci opasnosti i potencijalnih pretnji u školama, a ujedno su dogovorene i zajedničke aktivnosti u cilju stvaranja potpune bezbednosti za decu u školama. Sa direktorima su dogovoreni i termini održavanja zajedničke nastave Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete na teme: Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo; Prevencija vršnjačkog nasilja i Bezbednost dece u saobraćaju. Prvog školskog dana policijski službenici PS Nova Varoš starali su se o bezbednosti dece i ostalih zaposlenih lica u svim školama na teritoriji opštine Nova Varoš. U narednom periodu PS Nova Varoš vršiće obezbeđenje svih škoa pre, za vreme i posle nastave, a policijski službenici će delovati i preventivno. Svi policijski službenici koji budu radili u školama na teritoriji opštine Nova Varoš su prošli obuku za rad sa maloletnim licima, a ujedno su osposobljeni da prepoznaju pretnje i rizike po bezbednost dece i nastavnog osoblja- istakao je komandir PI Nova Varoš Slobodan Golubović.

On je poručio roditeljima da će policija učiniti sve da deca u školama budu potpuno bezbedna, a takođe ih zamolio da svoju decu upute na policiju ukoliko imaju neke probleme, a sve u cilju da kod dece stvorimo utisak potpune sigurnosti u školama i ostavimo im vreme da uče, igraju se, stvaraju nova prijateljstva i druže se.

PP Media