Blokada računa „koči“ plate radnicima Zdravstvenog centra Uzice

Zaposleni u svim ustanovama Zdravstvenog centra u Užicu još nisu primili plate, niti su dobili ostale troškove koji im pripadaju. Razlog je ponovna blokada računa, odnosno podračuna preko koga su poslovali. PR službe Zdravstvenog centra Danijela Vasiljević objasnila je da blokada računa ZC traje još od marta prošle godine i da je Vlada Srbije dozvolila otvaranje podračuna preko koga su poslovali.
– Međutim, taj podračun je važio do 31. decembra prošle godine. Sada čekamo sednicu Vlade i njenu odluku da se ponovo otvori podračun. S obzirom da Vlada Srbije zaseda četvrtkom, nadamo se da će ta odluka biti doneta narednih dana. To važi za sve zdravstvene ustanove u Srbiji koje su poslovale preko podračuna – rekla je Danijela Vasiljević.
Izvor: Uzicka nedelja