Opština Priboj sa pet miliona dinara subvencioniše prevoz penzionera

Pribojski većnici održali su 76. sednicu Opštinskog veća, na dnevnom redu našle su se četiri tačke.
Većnici su razmatrali Predlog zaključka o subvencionisanom prevozu penzionera, kojim je predviđeno da opština Priboj iz sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Priboj, u ovoj godini izdvoji 5 miliona dinara, za subvencionisanje usluge javnog prevoza na teriotoriji opštine Priboj, penzionisanih lica starijih od 65 godina života, sa prebivalištem na teritoriji opštine Priboj. Imajući u vidu činjenicu da jedino autoprevoznik „Janjušević“ a.d. Priboj uslugom prevoza prekriva celu teritoriju opštine Priboj i učestvuje sa preko 70% u ukupno obavljanom prevozu Opštinsko veće, ovlastilo je predsednika opštine da sa pomenutim preduzećem zaključi ugovor o subvencionisanom prevozu penzionisanih lica starijih od 65 godina, sa prebivalištem na teritoriji opštine Priboj.
Takođe većnici su razmatrani zahteve za dodelu novčane pomoći za studente visokoškolskih ustanova u 2015/2016.godini. Predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović podsetio je da će za ove svrhe u ovoj godini biti izdvojeno 4.200.000,00 dinara, kao i da je veliki broj onih kojima je ovaj vid pomoći potreban, bez obzira na visinu primanja. Većnici su odlučili da ove godine model dodeljivanja materijalne pomoći bude malo drugačiji u odnosu na prethodne godine, pa će se ići na to da se pomogne veći broj studenata, odnosno svi čija prosečna mesečna primanja su ispod 10.000 dinara, i to tako što će dobiti novčanu pomoć od po 20.000 dinara u dve jednake rate.
PP Media